Ook voor de Jeugd is er een mogelijkheid om een EHBO certificaat te halen!

Om het landelijke EHBO diploma te halen moet de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt. Dit betekent echter niet dat jongeren pas vanaf hun 16e jaar in aanraking moeten worden gebracht met de Eerste Hulp. Daarom is het noodzakelijk om jongeren al vroeg bewust te maken van EHBO. Ik werk vanuit praktijkgerichte oefensituaties, waarbij ik verband leg met de theorie. Zo komt lesstof tot leven en worden alle zintuigen gebruikt om de lesstof onder de knie te krijgen.

Doelen van de Jeugd Eerste Hulp

1.  Jongeren te motiveren hulp te verlenen, daar waar deze nodig of gewenst is.

2.  Jongeren overtuigen van het nut van het behalen van een diploma Eerste Hulp.

3.  Jongeren bewust maken van de gevaren in de samenleving en de wijze waarop ongelukken kunnen worden voorkomen.

4.  Jongeren een aantal grondslagen van de Eerste Hulp aanleren, waardoor zij in noodgevallen eerste hulp kunnen verlenen aan anderen en         zichzelf als er geen gediplomeerde eerste hulpverleners aanwezig zijn, of deze hulpverleners te assisteren.

De opleiding wordt afgesloten met een examen voor Jeugd EHBO

Voor wie is de Jeugd EHBO opleiding bestemd?

Scholen (Basisscholen, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs ect.)

Verenigingen  (Sportclubs, scouting, buurtvereniging en ga zo maar door)

Particulieren (Bij voldoende deelname)

 

Mocht u vragen hebben over deze opleiding kunt u contact opnemen met Action & Care

Contactformulier op deze site of tel: 06 81 43 49 78

Karin GierkinkJeugd EHBO