Een van de vakgebieden van Action and Care is het bieden van thuisbegeleiding aan cliënten met een PGB-budget. Deze cliënten wonen zelfstandig en kunnen dit blijven doen doordat hen begeleiding en ondersteuning wordt geboden bij o.a. de administratie, financiën, huishouding en het bieden van een dagstructuur.

Het is erg dankbaar werk om mensen waar nodig te mogen helpen en ze verder de ruimte te bieden voor het leiden van hun eigen leven. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens met een beetje hulp van ons naar eigen inzicht grip kan houden.

Astrid Wolterinck verzorgt bij Action and Care deze begeleiding.

Wilt u meer weten over Ambulante begeleiding door Action & Care?

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Karin GierkinkAmbulante begeleiding