Jaarlijks gebeuren er in Nederland bijna 3 miljoen ongevallen waarbij iemand een (meer of minder) ernstig letsel oploopt. U hoopt er misschien nooit mee in aanraking te komen, maar zowel in uw privé-situatie als op uw werkplek of onderweg kunt u te maken krijgen met een ongeval of een afwijkende gezondheidstoestand van uw medemens. Om dan te weten hoe je moet handelen en vooral te weten wat u niet moet doen, is een EHBO opleiding zinvol.

De hulp die in de eerste ogenblikken na een ongeval wordt verleend, dus voordat professionele hulpverleners aanwezig zijn, kan verergering van letsel, invaliditeit en zelfs overlijden voorkomen. Deze hulp zal moeten worden verleend door leken. Iemand die in het bezit is van een Diploma Eerste Hulp is in zo’n geval in staat de juiste eerste hulp te verlenen.

Tijdens deze opleiding krijgt u de volgende onderwerpen aangeboden:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornisssen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Reanimatie & AED
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzingen en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Bevriezing en onderkoeling
 • Oververhitting
 • Vervoer over korte afstand (Rautek)
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

De opleiding kan worden afgesloten met een examen van het Oranje Kruis. Dat examen wordt dan afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Bij een succesvolle afloop ontvangen de deelnemers een officieel EHBO diploma van het Oranje Kruis.
Dit diploma is twee jaar geldig. Om de geldigheidsduur na twee jaar te kunnen verlengen, is het raadzaam jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

Voor wie is de EHBO opleiding bestemd?

Voor iedereen die doortastende eerste hulp wil kunnen verlenen tijdens een calamiteit in thuissituaties, werk en/of op straat en in het bezit wil zijn van een geldig EHBO diploma van het Oranje kruis.

 • Particulieren
 • Zelfstandige ondernemers
 • Bedrijven

Ook kan je als particulier opgeven voor een EHBO cursus. Waarbij je geen evenementen verplichtingen hebt. Bij acht personen of meer kan er gestart worden. De cursus kan zowel overdag als in de avond uren of op zaterdag worden gegeven. Inschrijven kan via het inschrijfformulier of neem contact op via telefoonnummer
Action & Care: 06 81 43 49 78

Vanaf acht cursisten verzorg ik de opleiding en cursus op uw eigen locatie.

Nog een voordeel: ik kan de inhoud van de cursus exact afstemmen op de behoefte van uw organisatie het is dan bovendien zeer laagdrempelig voor uw medewerkers. En het gezamenlijk deelnemen is goed voor de teamgeest en onderlinge motivatie. Dit kan worden afgesloten met een Diploma of Certificaat.

Wist u dat veel zorgverzekeraars EHBO cursus vergoeden?

Veel zorgverzekeraars vinden preventie erg belangrijk voor haar verzekerden. Voorkomen is beter dan genezen!
Het volgen van een EHBO cursus is daarom belangrijk en dat vinden ook veel verzekeraars. Niet alleen weet u dan beter wat u moet doen bij een ongeluk, u kunt erger voorkomen. En zelfs redden!

beheerEHBO opleiding